Waarom is keukenopstelling A voordeliger dan opstelling B?

Keukenopstelling A vs. B

Wanneer u een keukenontwerp volgens keukenopstelling A toepast in een project met zelfstandige woonruimtes, levert iedere keuken jaarlijks een bedrag van €627,60 (peildatum 2021) op bij een volledige bezetting. Dit betekent dat deze zeer uitgebreide projectkeukens toch een hoog rendement hebben. Enkel vanwege het feit dat keukenopstelling B een kleiner keukenblad heeft en daardoor ook minder kastruimte, scheelt dit €188,28 (peildatum 2021) aan inkomsten per keuken per jaar. Het is om die reden sterk aanbevolen om van de verschillen in opbrengsten op de hoogte te zijn en daarmee te kunnen zorgen voor een optimaal keukenontwerp.

Zelfstandige woonruimte met hoogrendementskeuken

Een student of starter is over het algemeen al heel gelukkig met een zelfstandige woonruimte en een keukenblokje voor zichzelf, daarom zal een studio met eigen keuken zeker verkozen worden boven een kamer met een gemeenschappelijke keuken. Hiermee kunt u het eerste rendement al behalen, een gewilde woonplek creeren dat de behoefte vervult van de eindgebruiker. Houd daarbij ook rekening met een eigentijdse uitstraling en de functionaliteit van de keuken zodat deze jarenlang mee kan gaan en u er zo min mogelijk zorgen aan heeft. Wanneer de keuze tot zelfstandige studio’s gemaakt is, is het belangrijk met enkele essentiele criteria rekening te houden om de keukens in het project daadwerkelijk te laten renderen. Denk hierbij aan het technisch ontwerp, kwaliteitsniveau en eigentijdse uitstraling. Door op de juiste manier rekening te houden met het puntenstelsel in het ontwerp van de keuken, kunt u meer huurinkomsten genereren. Hoe hoger het totaal aan punten, hoe hoger de te vragen huurprijs en dus; hoe hoger het rendement. Het is hierbij ook van belang te kiezen voor een dergelijk kwaliteitsniveau van de keuken, apparatuur en overige onderdelen zodat de gemiddelde levensduur voldoende is om rendabel te zijn. Het vervangen van onderdelen is tijdrovend en kostbaar en het is niet altijd te herleiden bij wie de verantwoordelijkheid van reparatie ligt. Daarom is het raadzaam om voor kwaliteit te kiezen en bepaalde keuzes in het ontwerp te maken die de levensduur van de keuken ten goede komen.

Een rendabel bedrijfsproces, ‘just in time’

Wanneer het ontwerp goedgekeurd is en de opdracht is verstrekt, is het tijd om de keukens te gaan bestellen en een leverings- en plaatsingsschema op te stellen. Om winstgevend te kunnen zijn zit tussen het bestellen en het uiteindelijke resultaat een cruciaal proces. Gedurende de levering en installatiewerkzaamheden wordt van alle partijen verwacht om oplossingsgericht te werken en het efficient ingerichte logistieke proces op te volgen om schade, faalkosten en derving te voorkomen met als einddoel de deadline te behalen en ‘just in time’ op te leveren. Het behalen van de dealine is van fundamenteel belang om een winstgevende projectkeuken neer te kunnen zetten. Nadat de dealine is behaald en de verhuur van start is, kunnen de jongeren en studenten onmiddelijk hun intrek nemen én komen direct de eerste huurinkomsten op gang.

Jongeren- en studentenhuisvesting blijft aanhouden

Jongeren- en studentenhuisvesting is door de aanhoudende vraag naar (betaalbare) huisvesting en het ontbreken van vergunningen om te ontwikkelen aan de rand van dorpen en steden, een blijvende trend. Niet zonder reden dat er de komende jaren tal van (nieuwbouw)projecten staan gepropageerd, waarin studenten op geschikte locaties nabij hogescholen of universiteiten een studio kunnen huren. Iedere huurder een eigen studio van gemiddeld 20 m2 met daarin een kleine badkamer, keuken en leefgedeelte, gebaseerd op minimale ruimtebehoefte, lage (bouw)kosten en het bieden van woonruimte aan zoveel mogelijk individuen tegelijk.
Ervaring van onze klant & huurder
Louisa, een student vanaf de eerste minuut in Campus 030 in Utrecht: “Ik vind een eigen badkamer en keuken echt een pré. Ik kan nu mijn eigen studio netjes houden en je merkt dat anderen dat hier ook doen. Omdat het je eigen studio is – en je niet stiekem anderen de schuld kunt geven – ben je zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden en onderhouden. Ik merk echt dat ik daardoor schoner woon en beter met de spullen in mijn studio omga, ik zou nu niet anders meer willen.”

Projectmanager Gertjan van de Sande: “Samen hebben we alle wensen op een lijst gezet en zijn op basis daarvan het keukenontwerp gaan tekenen. Alle mogelijke wensen zijn in de keukens verwerkt en leveren het maximaal aantal haalbare huurpunten voor ons op.”
Meer informatie
Wilt u meer informatie over projectkeukens voor de sociale – of vrije sector? Weten wanneer de investering gaat renderen? Wij staan met een team van projectadviseurs en specialisten voor u klaar en helpen u graag verder.
 
Neem contact op met Tessa van Breukelen
via t.vanbreukelen@projectkeukensnederland.nl 
of 06-53357301